HOME > 채용정보 > 상세보기

채용공고

 • 뒤로가기등록일 : 2022-05-28
  • twitter
  • facebook
  • google
  • clog
 • 퇴근차 100%지원♥ ♥ 0 1 0 ♥ 5 5 5 1 ♥ 1 3 4 3 ♥ ♥카톡ID♥82star82♥ 24시문의환영♥ ♥ #잠실노래방알바 #잠실노래방도우미 ♥ ♥ 초보 ♥ 투잡 ♥ 주말 ♥ 단기 ♥ 알바 ♥ #송파노래방알바 #송파노래방도우미 #여자실장 ♥ⓞ①ⓞ↔5 5 5 1↔1 3 4 3♥카톡82star82 ♥월.수.입.천.만.원.이.상♥ #밤알바 #여우알바 #노래방알바 #유흥알바 #룸알바 #악녀알바 #러브알바 #노래방도우미 #야간 #주간 #퇴근차

  • 하루50
   • 하루50

   • 모집직종 : 텐프로.쩜오 . 룸싸롱 . 노래주점

   admin_2205281518199431

   • 급여: 시급 70,000원
   • 성별: 여자
   • 연령: 연령무관
  • 근무지 : 제주 서귀포시

   : 제주 제주시

   : 제주 전체

  • 마감일 : 상시모집
 • 담당자 : [70.000일반]
 • 휴대폰: 010-8888-8317
 • 전화번호: --
 • e-메일: @
 • 주  소:
 • 사업자번호: ***
 • 카카오톡: 82STAR82
 • 테마별: 선불가능, 성형지원, 숙식제공, 초보가능, 경력우대, 파트타임, 당일지급, 차비지원, 실장/직원/마담

지원방법

 • 전화
 • 직접방문
 • 휴대폰
 • 문자메시지
 • 카카오톡
" 82alba에서 보고 연락드립니다." 라고 하시면 상담이 더욱 편하게 진행됩니다

상세요강

 • 1-5.jpg

   

  1-10.jpg

   

  1-15.jpg

  a1.png

   

  q1.png

   

  w1.png

   

  z1.png

  https://www.youtube.com/channel/UCyiw0Ot7lYBaUH3oHhBnuGA/about

  https://social.msdn.microsoft.com/profile/%EC%84%B1%EB%82%A8%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%B0%A9%EB%8F%84%EC%9A%B0%EB%AF%B8/

  https://social.technet.microsoft.com/profile/%EC%84%B1%EB%82%A8%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%B0%A9%EB%8F%84%EC%9A%B0%EB%AF%B8

  https://sites.google.com/view/xno80b59io6dnc979c/home

  https://www.buzzfeed.com/xno80b59io6dnc979c

  https://linktr.ee/xno80b59io6dnc979c

  https://xno80b59io6dnc979c.mystrikingly.com/

  https://hubpages.com/@xno80b59io6dnc979cxn

  https://www.zippyshare.com/xno80b59io6dnc979c

  https://flipboard.com/@xno80b59io6o55l

  https://pastebin.com/u/xno80b59io6dnc979c

  https://www.reverbnation.com/artist/xno80b59io6dnc979c

  https://www.diigo.com/item/note/9hvbn/td64?k=c10ace8d504745746955ac2895d7403a

  https://www.diigo.com/profile/o80b59io6dnc979

  https://hub.docker.com/u/xno80b59io6dnc979c

  https://coub.com/xno80b59io6dnc979c

  https://xno80b59io6dnc979c.simplesite.com/

  https://reedsy.com/discovery/user/xno80b59io6dnc979cxn

  https://flipboard.com/@xno80b59io6o55l/xno80b59io6dnc979c-uv9b6ei1y

  https://peatix.com/user/12406571/view

  https://australian-school-holidays.mn.co/posts/23746128

  https://jsfiddle.net/xno80b59io6dnc979c/mphzjveu/1/

  https://www.metal-archives.com/users/xno80b59io6dnc979c

  https://www.intensedebate.com/people/xno80b59io6d

  https://slides.com/xno80b59io6dnc979c

  https://pantip.com/profile/7051672#topics

  https://recordsetter.com//user/xno80b59io6dnc979cxn

  https://www.tripadvisor.in/Profile/xno80b59io6dnc979c

  https://community.dynamics.com/members/xno80b59io6dnc979c

  https://www.beatstars.com/xno80b59io6dnc979c/about

  https://seedandspark.com/user/xno80b59io6dnc979c-xn

  https://www.longisland.com/profile/xno80b59io6dnc979c

  https://app.roll20.net/users/10518992/xno80b59io6dnc979c-x

  https://www.jigsawplanet.com/xno80b59io6dnc979c?viewas=2ef929ae56a2

  https://www.myminifactory.com/users/xno80b59io6dnc979c

  https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=a4c1c35b473c89b03203ef3f249a8a45

  https://wakelet.com/@xno80b59io6dnc979c

  https://fairygodboss.com/users/profile/8uNe03IwIR/xno80b59io6dnc979c

  https://australian-school-holidays.mn.co/members/11398413

  https://www.sqlservercentral.com/forums/user/xno80b59io6dnc979c

  https://www.credly.com/users/xno80b59io6dnc979c/badges

  https://coolors.co/u/xno80b59io6dnc979c_xn

  http://www.lawrence.com/users/xno80b59io6dnc979c/

  https://www.divephotoguide.com/user/xnobiodncc

  https://www.zintro.com/profile/zifc1fa878

  https://forum.cs-cart.com/user/213809-xno80b59io6dnc979c/

  https://www.castingcall.club/xno80b59io6dnc979c

  https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=416839

  https://guides.co/p/xno80b59io6dnc979c

  https://community.snapwire.co/user/xno80b59io6dnc979c

  https://my.olympus-consumer.com/members/xno80b59io6dnc979c

  https://www.cheaperseeker.com/u/xno80b59io6dnc979c

  https://shootinfo.com/author/xno80b59io6dnc979c//?pt=ads

  https://www.youtube.com/channel/UCfW9rqgK_E4WdHVrydKGmqw/about

  https://social.msdn.microsoft.com/Profile/%EC%83%81%EB%B4%89%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%B0%A9%EC%95%8C%EB%B0%94

  https://social.technet.microsoft.com/profile/%EC%83%81%EB%B4%89%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%B0%A9%EC%95%8C%EB%B0%94

  https://sites.google.com/view/o80b59io6dnc979c/home?authuser=2

  https://www.buzzfeed.com/o80b59io6dnc979c

  https://linktr.ee/o80b59io6dnc979c

  https://o80b59io6dnc979c.mystrikingly.com/

  https://hubpages.com/@o80b59io6dnc979ckr

  https://www.zippyshare.com/o80b59io6dnc979c

  https://flipboard.com/@o80b59io6dn5dd2

  https://pastebin.com/u/o80b59io6dnc979c

  https://www.reverbnation.com/artist/o80b59io6dnc979c

  https://www.diigo.com/item/note/9ho8e/td8a?k=5eb03fe260745e8f153de2b6d0b49c16

  https://www.diigo.com/profile/o80b59io6dnc979c

  https://hub.docker.com/u/o80b59io6dnc979c

  https://coub.com/o80b59io6dnc979c

  https://o80b59io6dnc979c.simplesite.com/

  https://reedsy.com/discovery/user/reedsian81635429

  https://flipboard.com/@o80b59io6dn5dd2/-2eehi2fjy

  https://peatix.com/user/12385812/view

  https://australian-school-holidays.mn.co/posts/23695819

  https://jsfiddle.net/o80b59io6dnc979c/9qcexksr/1/

  https://www.metal-archives.com/users/o80b59io6dnc979c

  https://www.intensedebate.com/people/o80b59io6dnc

  https://slides.com/o80b59io6dnc979c

  https://pantip.com/profile/7049246#topics

  https://recordsetter.com//user/o80b59io6dnc979c

  https://www.tripadvisor.in/Profile/o80b59io6dnc979c

  https://community.dynamics.com/members/o80b59io6dnc979c

  https://www.beatstars.com/o80b59io6dnc979c/about

  https://seedandspark.com/user/o80b59io6dnc979c-kr

  https://www.longisland.com/profile/o80b59io6dnc979c

  https://app.roll20.net/users/10512886/o80b59io6dnc979c-k

  https://www.jigsawplanet.com/o80b59io6dnc979c?viewas=2b1a67f4e5f0

  https://www.myminifactory.com/users/o80b59io6dnc979c

  https://challenges.openideo.com/servlet/hype/IMT?userAction=Browse&templateName=&documentId=29a8374492ab122667fb4425623289d9

  https://wakelet.com/@o80b59io6dnc979c899

  https://fairygodboss.com/users/profile/5xMiT22ov9/o80b59io6dnc979c

  https://australian-school-holidays.mn.co/members/11377397

  https://www.sqlservercentral.com/forums/user/o80b59io6dnc979c

  https://www.credly.com/users/o80b59io6dnc979c/badges

  https://coolors.co/u/o80b59io6dnc979c_kr

  http://www.lawrence.com/users/o80b59io6dnc979c/

  https://www.divephotoguide.com/user/o80b59io6dnc979c

  https://www.zintro.com/profile/zid64f82e1

  https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=416035

  https://forum.cs-cart.com/user/213381-o80b59io6dnc979c/

  https://www.castingcall.club/o80b59io6dnc979c

  https://guides.co/p/o80b59io6dnc979c

  https://community.snapwire.co/user/o80b59io6dnc979c

  https://www.cheaperseeker.com/u/o80b59io6dnc979c

  https://shootinfo.com/author/o80b59io6dnc979c/?pt=ads


" 82alba에서 보고 연락드립니다." 라고 하시면 상담이 더욱 편하게 진행됩니다

접수기간/방법

 • 모집마감일 상시모집
 • 담당자명 [70.000일반]
 • 연락처 TEL: -- HP:010-8888-8317 카카오톡:82STAR82
 • 지원방법
  • 전화
  • 직접방문
  • 휴대폰
  • 문자메시지
  • 카카오톡

포토

채용댓글

주의사항

 • 본 정보는 하루50에서 2022/05/28 이후로 제공한 자료이며, 82alba(은)는 그 내용상의 오류 및 지연, 그 내용을 신뢰하여 취해진 조치에 대하여 책임을 지지 않습니다.
 • 본 정보는 82alba의 동의없이 재배포할 수 없습니다.<저작권자 ⓒ 82alba. 무단전재-재배포 금지>